This page needs JavaScript activated to work.

Skontaktuj się z nami

Aby otworzyć ticket, zaloguj się do zabezpieczonego obszaru roboczego tutaj i kliknij "Otwórz nowy ticket"

Otwórz ticket

Tryb serwisowy


Strona internetowa
OK
Sieć kart
OK
Przelew
OK
Interfejs użytkownika
OK
Obsługa klienta
OK

PISEMNY


Ze względu na zmianę platformy i stosowanie nowych standardów bezpieczeństwa dla Twojej wygody, należy się spodziewać niewielkiego opóźnienia w przetwarzaniu wiadomości i połączeń
Dziękuję za cierpliwość i zrozumienie.

Due to a platform change and the application of new security standards for your convenience, a slight delay in processing messages and calls is to be expected.
Thank you for your patience and your understanding.

Jestem klientem Veritas:

PRZEZ TELEFON


Ze Zjednoczonego Królestwa, 020.386.80.953 *
Z zagranicy, +44 20.386.80.953 *
Z Francji, 0892.041.041 * / 0978.04.95.26
Z zagranicy, +33 892.041.041 *
Z Hiszpanii, 807.39.90.41 *
Z zagranicy, +34 807.39.90.41 *

Od poniedziałku do piątku

Od 10:00 do 18:30

Usługa 0.7E/min + koszt połączenia

Karta Veritas jest wydawana przez PFS Card Services (Ireland) Limited (PCSIL) na podstawie licencji Mastercard International. Mastercard i znak marki Mastercard są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Mastercard International Incorporated. PFS Card Services (Ireland) Limited jest autoryzowanym i regulowanym emitentem pieniądza elektronicznego przez Central Bank of Ireland pod numerem rejestracyjnym C175999. Siedziba: Front Office, Scurlockstown Business Park, Trim, Co. Meath, C15 K2R9. Numer rejestracyjny firmy: 590062
Klopercom 2010 – CARD VERITAS ©
Wszystkie inne znaki towarowe i logo wymienione na tej stronie są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i pozostają wyłączną własnością ich odpowiednich właścicieli.

Zdobądź swoją kartę