This page needs JavaScript activated to work.

Skontaktuj się z nami

Aby otworzyć ticket, zaloguj się do zabezpieczonego obszaru roboczego tutaj i kliknij "Otwórz nowy ticket"

Otwórz ticket

Tryb serwisowy


Strona internetowa
OK
Sieć kart
OK
Przelew
OK
Interfejs użytkownika
OK
Obsługa klienta
OK

PISEMNY


Ze względu na zmianę platformy i stosowanie nowych standardów bezpieczeństwa dla Twojej wygody, należy się spodziewać niewielkiego opóźnienia w przetwarzaniu wiadomości i połączeń
Dziękuję za cierpliwość i zrozumienie.

Due to a platform change and the application of new security standards for your convenience, a slight delay in processing messages and calls is to be expected.
Thank you for your patience and your understanding.

Jestem klientem Veritas:

PRZEZ TELEFON


Ze Zjednoczonego Królestwa, 020.386.80.953 *
Z zagranicy, +44 20.386.80.953 *
Z Francji, 0892.041.041 * / 0978.04.95.26
Z zagranicy, +33 892.041.041 *
Z Hiszpanii, 807.39.90.41 *
Z zagranicy, +34 807.39.90.41 *

Od poniedziałku do piątku

Od 10:00 do 18:30

Usługa 0.7E/min + koszt połączenia

The Veritas Mastercard prepaid card is issued by PFS Card Services (Ireland) Limited pursuant to a license from Mastercard International Incorporated. Mastercard and the Mastercard Brand Mark are registered trademarks of Mastercard International Incorporated. PFS Card Services (Ireland) Limited is regulated by the Central Bank of Ireland.
Veritas card is issued by PFS Card Services (Ireland) (PCSIL) pursuant to a license by Mastercard International. Mastercard and the Mastercard Brand Mark are registered trademarks of Mastercard International Incorporated.
Klopercom 2010 – CARD VERITAS ©
All other trademarks and logos mentioned in this website are used for identification purposes only and remain the exclusive property of their respective owners.

Zdobądź swoją kartę