Ειδικές Προσφορές

Επιστροφή μέρους των εξόδων αερίου σας

 • Η προπληρωμένη κάρτα VERITAS Mastercard © . Η προπληρωμένη κάρτα σας αποζημιώνει για ένα μέρος των εξόδων του φυσικού αερίου
 • Βολικό: αυτή η προσφορά ισχύει σε χιλιάδες βενζινάδικα κοντά σας
 • Απλό: καμία δέσμευση, καμία συνδρομή, επιστροφή χρημάτων από το 1ο λίτρο όταν χρησιμοποιείτε τις προπληρωμένες κάρτες σας VERITAS Mastercard© . Προπληρωμένη κάρτα σε έναν από τους σταθμούς των επιλεγμένων δικτύων
 • Εξοικονόμηση κόστους: Έως και 8 λεπτά ανά λίτρο αερίου επιστρέφεται
 • Ισχύει, ανάλογα με τον τύπο της κάρτας σας
Βασική Κάρτα Κλασική κάρτα VIP Κάρτα
Όχι €0,04/λίτρο επιστρέφεται, μέγιστο 40 λίτρα/μήνα €0,08/λίτρο επιστρέφεται, μέγιστο 60 λίτρα/μήνα

Λίστα επιλεγμένων δικτύων:

 • Στη Γαλλία: Elf, Esso, Agip, Shell, Σύνολο, Elan
 • Στην Ισπανία: Repsol, Cepsa, BP, Tamoil, Campsa, Petrocat
 • Στην Πορτογαλία: Galp, Cepsa, BP, Repsol
 • Στην Ιταλία: Eni, Shell, Esso, Tamoil
 • Στο Βέλγιο: Q8, Texaco, Σύνολο, Esso, Lukoil, Shell
 • Στο Λουξεμβούργο: Shell, Q8, Σύνολο, Κόλπος, Aral
 • Στη Γερμανία: Aral, Agip, Σύνολο, Avia, Shell

Ζητήστε επιστροφή χρημάτων

Όροι Προσφοράς:

 • Επιστροφή, ανάλογα με τον τύπο της κάρτας σας, πραγματοποιείται τριμηνιαία για ένα μέγιστο μηνιαίο ποσό των λίτρων φυσικού αερίου που αγοράζονται στους σταθμούς που ανήκουν στα επιλεγμένα δίκτυα.
 • Το αέριο πρέπει να αγοραστεί με προπληρωμένη κάρτα VERITAS Mastercard©. Προπληρωμένη κάρτα που εκδίδεται και λειτουργεί μόνο από τις 2 Νοεμβρίου 2012.
 • Το αέριο πρέπει να αγοραστεί από το ταμείο. Για την πρόληψη της απάτης, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σε αυτόματους σταθμούς πληρωμών δεν θα υπόκεινται σε επιστροφές.
 • Η επιστροφή γίνεται μετά το αντίγραφο της απόδειξης που αναφέρει το ποσό που καταβλήθηκε και τον αριθμό των λίτρων.
 • Κάθε αίτηση επιστροφής χρημάτων πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του φυσικού αερίου με την προπληρωμένη κάρτα VERITAS Mastercard© προπληρωμένη κάρτα.
 • Αυτή η προσφορά απευθύνεται σε ιδιώτες εντός του ορίου μίας προπληρωμένης κάρτας VERITAS Mastercard© . Προπληρωμένη κάρτα ανά σπίτι.
 • Οι άμεσοι ή έμμεσοι υπάλληλοι των επιλεγμένων δικτύων εξαιρούνται από αυτή την προσφορά.
 • Αυτή η προσφορά δεν ισχύει με άλλες προωθητικές προσφορές ή με προπληρωμένες κάρτες VERITAS Mastercard© .
 • Η λίστα των επιλεγμένων σταθμών μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Η διαχείριση της Veritas Card διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει αυτή την προσφορά ανά πάσα στιγμή.
 • Η διαχείριση της Veritas Card διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε πρόσωπο από προσφορές και προωθητικές ενέργειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους Όρους Χρήσης.
Veritas

796,354 συνδρομητές μας εμπιστεύονται.

Στην υπηρεσία σας για

10 ΧΡΌΝΙΑ και 234 Ημέρες

Veritas στις υπηρεσίες σας

Εξυπηρέτηση Πελατών στα Αγγλικά στην υπηρεσία σας από τηλέφωνο από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9:00 έως τις 18:30
Veritas

Η προπληρωμένη κάρτα Veritas Mastercard εκδίδεται από την PFS Card Services (Ιρλανδία) Limited σύμφωνα με άδεια της Mastercard International Incorporated. Η Mastercard και το εμπορικό σήμα Mastercard είναι σήματα κατατεθέντα της Mastercard International Incorpor. Η PFS Card Services (Ιρλανδία) Limited ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.
Veritas κάρτα εκδίδεται από PFS Card Services (Ιρλανδία) (PCSIL) σύμφωνα με άδεια της Mastercard International. Η Mastercard και το εμπορικό σήμα Mastercard είναι σήματα κατατεθέντα της Mastercard International Incorpor.
Klopercom 2010 — ΚΑΡΤΑ ΒΕΡΙΤΑΣ ©
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς ταυτοποίησης και παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους..

Πάρτε τηνκάρτασας